Hej Göteborg (min favoritstad sedan värnplikten på KA4 år 1959!).
Har i egen ägo ”Drottningens England” av Jolo och Margareta Sjögren som lästs sisådär en femtio gånger. Söker ett exemplar till, som gåva till medresenär vid nyligen avslutad jubileumsresa till Normandie.
Med hälsningar
Lars Strid